MEE locatie in de buurt

Vijf punten voor betere benutting onafhankelijke cliëntondersteuning

Het kabinet Rutte III heeft ervoor gekozen om geen stelselwijziging door te voeren. Wel zijn er vier jaar lang programma’s ontwikkeld en uitgevoerd om de zorg voor mensen met een beperking te verbeteren.

Hieruit is, opnieuw, vastgesteld dat cliëntondersteuning noodzakelijk is om mensen met een beperking volwaardig te kunnen laten meedoen aan de maatschappij.

Voorwaarde is wel dat deze op de juiste manier wordt ingezet. Het is nu tijd om deze resultaten te verankeren in de nieuwe kabinetsperiode.

Als MEE doen we hiertoe vijf voorstellen:

  1. Voer domeinoverstijgende cliëntondersteuning in
  2. Zorg voor structurele inbedding van gespecialiseerde cliëntondersteuning
  3. Stel één minister voor cliëntondersteuning aan
  4. Zie thuiswonende mensen met een lichte verstandelijke beperking niet langer over het hoofd
  5. zorg voor domeinoverstijgende onafhankelijke cliëntondersteuning, die toegankelijk en vindbaar is voor alle kwetsbare inwoners

Lees meer hierover in de Lobby inzet MEE NL 2021

Scroll to top