MEE locatie in de buurt

MEE denkt mee

Heb je een vraag over wonen, zorg, opvoeding, leren, werk of geldzaken? Bij MEE Amstel en Zaan denken we graag met je mee!

MEE leeft zich in en luistert. Daarna geven we persoonlijk advies dat past bij jouw situatie. We denken mee in oplossingen zonder de regie over te nemen.

MEE is er voor jou en altijd bij jou in de buurt.

clientondersteuner en client met hulphond

Meer over MEE

Jongen buiten, lachend naar camera

Gratis en onafhankelijk

Wij staan naast je en denken mee in jouw belang. Onze ondersteuning is gratis.

Consulente en cliënt in gesprek

Advies en ondersteuning

We kennen de mogelijkheden in de gemeente en de wereld van zorg.

Leerzaam en leuk!

De gratis cursussen en themabijeenkomsten van MEE helpen je om sterker in het leven te staan.

 

Cursusaanbod bij MEE

MEE maakt meedoen mogelijk. MEE biedt gratis en onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, die door hun kwetsbaarheid minder goed mee kunnen in de samenleving. Zoals mensen met een lichamelijke beperking, psychische problemen, licht verstandelijke beperking, moeilijk lerend, niet-aangeboren hersenletsel, chronische ziekte, Autisme en dak- en thuislozen. MEE denkt mee bij alle vragen in het dagelijks leven en voor alle leeftijden (0 tot 100 jaar). Bijvoorbeeld: regelen van zorg, Wet langdurige zorg (Wlz), zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB), evalueren van zorg, persoonlijk plan, zorg plan, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), omgaan met een beperking, huisvesting, solliciteren, arbeid, dagbesteding, vrije tijd, sport, vakantie, reizen met het openbaar vervoer, omgaan met geld, aanpassing aan huis, sociale vaardigheden, vriendschap, relaties, mantelzorg, leerachterstand, pesten, eenzaamheid, schulden, huiselijk geweld, loverboys. MEE biedt ook cursussen, lotgenotencontact, kortdurende ondersteuningstrajecten en beeldvormend onderzoek. Professionals kunnen ook terecht bij MEE voor trainingen, consult, intervisie en coaching on the job. Bijvoorbeeld voor het beter leren herkennen en omgaan met een beperking.

Scroll to top