MEE locatie in de buurt

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht MEEr-groep

In maart 2024 is Jeroen van der Meer benoemd als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de MEEr-groep. De MEEr-groep ondersteunt de stichtingen MEE Amstel en Zaan, MEE Utrecht, Gooi & Vecht en Mantelzorg & Meer.

Jeroen is sinds zijn middelbare schooljeugd sociaal betrokken en heeft een achtergrond in financiën en management. Vanaf 2005 bekleedt hij diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies in het sociaal domein.

Jeroen: ”Iedere burger in Nederland jong of oud komt soms in de situatie dat hulp nodig is. De MEEr-groep vormt hierin een belangrijke schakel voor het vinden van de juiste antwoorden op de ondersteuningsvragen voor mensen met een beperking en hun naasten, met name de mantelzorger”.

De RvT is blij met zijn benoeming en wenst hem veel succes toe in de uitoefening van zijn functie als toezichthouder.

Scroll to top