MEE locatie in de buurt
onthulling Pier de Boerbrug

Eerste cliëntondersteuner van Nederland geëerd met brug in Amsterdam

Als feestelijke afsluiting van het jubileumjaar van een eeuw cliëntondersteuning onthulde wethouder Shula Rijxman van Amsterdam op 16 september het naambord van de Pier de Boerbrug. Hiermee eert de gemeente deze grondlegger van de cliëntondersteuning voor wat hij voor de stad en in het bijzonder voor mensen met een beperking heeft betekend.

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor iedereen

In september 1921 startte bij de gemeente Amsterdam de allereerste cliëntondersteuner van Nederland, toen nog ‘nazorg-ambtenaar’ genoemd. Pier de Boer bood nazorg aan schoolverlaters met een lichte verstandelijke beperking om te voorkomen dat deze jongeren zouden afglijden en voor overlast zouden zorgen. Werk was daarbij in zijn ogen de beste motor voor participatie. Pier ging met zijn cliënten langs bedrijven in de stad om hen te laten zien dat deze groep met begeleiding prima kon werken.

Na Amsterdam stelden al gauw ook andere gemeentes een nazorg-ambtenaar aan en werden er overal in Nederland nazorg-organisaties opgericht. In de loop der jaren breidden zij hun taken uit naar het bevorderen van zelfstandigheid van mensen met een beperking op alle levensgebieden en in alle levensfases. Het woord ‘nazorg’ is daarbij vervangen door ‘cliëntondersteuning’. Deze nieuwe term geeft beter weer dat de cliëntondersteuner een onafhankelijke positie heeft naast de cliënt.

Hulp bij al je vragen en zorgen

De wethouder gaf bij de onthulling aan dat zij onafhankelijke cliëntondersteuning dwars door de systemen heen heel belangrijk vond en geïnspireerd was door het voorbeeld dat Pier de Boer 100 jaar geleden eigenlijk al heeft voorgedaan. Ze riep ook werkgevers en andere organisaties op om zich meer in te zetten om mensen met een beperking aan het werk te helpen.

“In het ingewikkelde systeem van regelgeving is het belangrijk dat er onafhankelijke cliëntondersteuners zijn om hulp te bieden aan iedereen die dat nodig heeft.”

Meer over MEE en SPZ

Pier de Boer is de grondlegger voor de huidige MEE-organisaties, aanbieders van cliëntondersteuning, en van de Stichting SPZ, die zich inzet voor een betere positie van mensen met een beperking door financiën te verstrekken aan innovatieve projecten. Beide organisaties hebben de periode september 2021 – september 2022 daarom uitgeroepen tot het jubileumjaar voor 100 jaar cliëntondersteuning. De onthulling van de Pier de Boerbrug, een initiatief van SPZ, is daarvan de feestelijk afsluiting.

Meer informatie
Scroll to top