MEE locatie in de buurt
Cliëntondersteuner in gesprek

Werkwijze en expertise

Werkwijze

De cliëntondersteuners van MEE Amstel en Zaan werken op lokaal niveau, in alle gemeenten in de regio. Zij werken vanuit de plaatselijk aangestuurde (wijk)teams of in doelgroep gespecialiseerde teams (jeugdteams, multiproblem).

Onze cliëntondersteuners handelen volgens de MEE gedragscode en hanteren daarbij strikte privacyregels.

Klachten over een medewerker of werkwijze handelt MEE af volgens de klachtenprocedure.

Beroepsregistratie

Al onze cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners en gedragsdeskundigen zijn geregistreerd bij het beroepsregister SKJ óf Registerplein. Deze registratie laat zien dat onze medewerkers zich actief inzetten voor hun ontwikkeling, zowel door middel van formele scholing, reflectie als andere soorten van deskundigheidsbevordering.

Expertise

Er worden meerdere malen per jaar interne scholingsdagen gevolgd over onder meer:

  • de doelgroepen
  • de wet- en regelgeving
  • (gespreks)methodieken
  • levensbrede onderwerpen
  • en persoonlijke ontwikkeling

Alle medewerkers weten welke gevolgen een beperking heeft voor het dagelijks leven van mensen.

Zo borgen wij onze specifieke expertise en kwaliteit.

Scroll to top