MEE locatie in de buurt
Cliëntondersteuner in gesprek

Missie en visie

Missie MEE Amstel en Zaan

“MEE Amstel en Zaan ziet mensen met een beperking of handicap als burgers van onze samenleving die meer dan andere burgers in letterlijke of figuurlijke zin drempels hebben te overwinnen. MEE beschouwt het als haar taak om die burgers (en hun natuurlijk netwerk, zoals de familie), waar en voor zover zij dat wensen, bij het verwerven van het door hen gewenste burgerschap op alle levensgebieden te ondersteunen.

Dat betekent in de eerste plaats individuele ondersteuning. Maar ook: signalering en maatschappelijke beïnvloeding ten dienste van het burgerschap van de mensen met een handicap of beperking.”

Visie MEE Amstel en Zaan

Mensen met een beperking doen volwaardig mee in de samenleving

Wij ondersteunen mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Onze inzet en expertise zorgen ervoor dat deze burgers mee kunnen doen in een toegankelijke samenleving.

Wij zijn onafhankelijk, helpen de eigen kracht te versterken en betrekken actief het persoonlijk netwerk. Samen met mensen met een beperking en hun netwerk zoeken wij naar een maatschappelijk verantwoorde oplossing die het beste aansluit bij de burger. Op deze manier behouden zij de regie over het eigen leven en kan men zelf weer verder.

Onze expertise zetten wij ook in om de samenleving toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE Amstel en Zaan meedoen mogelijk.

Scroll to top