MEE locatie in de buurt
Cliëntondersteuner in gesprek met cliënt

Cliëntenraad

De Cliëntenraden van MEE Amstel en Zaan en Utrecht, Gooi & Vecht zijn samengevoegd onder de MEEr-Groep. Ze behartigen vanuit deze positie de cliëntenbelangen van beide MEE organisaties en van de Stichting Mantelzorg & Meer.

Wij als cliëntenraad geven gevraagd en ongevraagd advies  aan de directie van MEE. Bij grote veranderingen is het een verplichting om advies aan ons te vragen vanuit de directie van MEE. Wij kijken dan als raad wat de gevolgen zijn voor de cliënten die ondersteuning van MEE krijgen.

Waar praat de raad allemaal over?#

De Cliëntenraad praat over heel veel zaken, bijvoorbeeld:

  • Hulp en service van MEE aan cliënten
  • Persoonlijke ondersteuning
  • Veiligheid van cliënten
  • Cliënttevredenheidsonderzoek
  • Wachtlijsten
  • Behandeling van klachten

De Cliëntenraad vergadert minimaal acht keer per jaar op de locaties van MEE in Amsterdam en Utrecht. De directie probeert minimaal viermaal per jaar bij onze vergaderingen aanwezig te zijn.

De Cliëntenraad praat alleen over zaken die voor alle cliënten belangrijk kunnen zijn. De raad praat dus niet over dingen die alleen voor jou belangrijk zijn. Maar problemen waar je persoonlijk tegen aanloopt lezen wij graag en worden dan toch besproken. Indien nodig geven wij het anoniem door aan de directie. Wij zullen altijd een terugkoppeling geven over jouw probleem en onze opvolging op jouw probleem.

De Cliëntenraad praat alleen over zaken die voor alle cliënten belangrijk kunnen zijn. De Raad praat dus niet over dingen die alleen voor jou belangrijk zijn. Dingen waar jij tegenaan loopt en die voor alle cliënten belangrijk kunnen zijn, lezen wij graag. Met klachten kun je terecht bij de onafhankelijke Klachtencommissie van de MEEr -groep. Lees hier meer over privacy en klacht.

Vind je het leuk om met ons mee te praten en lid te worden van de Cliëntenraad? Stuur dan een mailtje naar clientenraad@mee-az.nl.

Scroll to top