MEE locatie in de buurt
foto boterham met salami komkommer en ei

Lunch je MEE?; netwerk versterken in Purmerend

De onafhankelijk cliëntondersteuners van MEE in Purmerend wilden, ook in coronatijd, graag in contact blijven met de lokale samenwerkingspartners. Met een serie online ontmoetingsbijeenkomsten ‘Lunch je MEE?’ is dat goed gelukt.

Animo om deel te nemen was er zeker. Medewerkers van verschillende afdelingen binnen de gemeente (WMO, Loket Jeugd, leerplicht, Werk en Inkomen, jongerenloket), woningcorporaties, huisartsen en POH, leerwerkbedrijf, zorgaanbieders en paramedici hadden zich aangemeld. In de Beemster sloot zelfs de wijkagent aan.

Onder het genot van een boterham ging iedereen met elkaar in gesprek. Het was goed om weer eens van elkaar te horen wie wat doet, wat iedereen kan betekenen voor de inwoners en voor elkaar. Er werden zelfs meteen afspraken gemaakt over het gezamenlijk geven van trainingen. Vol nieuw opgedane kennis en energie werden de lunchbijeenkomsten afgesloten.

Sindsdien weet men elkaar sneller te vinden voor consultatie en advies. Ook het aantal onderlinge verwijzingen is gestegen. De bijeenkomsten waren echt succesvol!

Scroll to top