MEE locatie in de buurt
MEE-visitekaartjes

ISO-certificering

ISO 9001:2015

MEE voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015. Wat zegt dat nu precies? ISO 9001:2015 is de Europese norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De tekst beschrijft aan welke eisen de kwaliteitszorg in een organisatie moet voldoen om een deugdelijke dienstverlening te waarborgen.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg doen we eigenlijk altijd achter de schermen. Onze dienstverlening is prima, vraag maar aan onze klanten. Maar hóe weten we dat? En hoe zorgen we ervoor dat het de volgende keer, of bij die nieuwe opdracht, ook goed gaat – of liever nog beter gaat? Hoe houden we daarbij rekening met onze veranderende wereld, met nieuwe ontwikkelingen, risico’s die opduiken?

Over al die dingen maken we intern afspraken, waarbij we de verschillende doelen en belanghebbenden goed in de gaten houden. De afspraken vormen bij elkaar het kwaliteitsmanagementsysteem van MEE. Dat systeem, en de effectiviteit ervan, wordt jaarlijks getoetst – geaudit – door een onafhankelijk bureau. Zij geven ons feedback op het systeem leggen het langs de lat van de Europese norm ISO 9001:2015. Als we aan die norm voldoen krijgen we een certificaat dat dat bevestigt, een kwaliteitsdiploma.

ISO-certificaat

Aan ons ISO-certificaat kan iedereen zien dat we de voorwaarden voor prima dienstverlening goed op orde hebben, zonder dat elke opdrachtgever eerst aan al onze cliënten en klanten een referentie hoeft te vragen en die dan zelf moet gaan interpreteren. Dat scheelt werk en fouten. En we zijn natuurlijk erg trots op ons kwaliteitsdiploma! Het geeft ons de nodige handvatten voor voortdurende verbetering en het geeft onze opdrachtgevers de nodige zekerheid dat we goed werk kunnen blijven bieden.

Scroll to top