MEE locatie in de buurt
ondersteuner in gesprek met kind

Netwerkgids

Vanuit MEE Amstel en Zaan pakken we complexe zorgvragen op als Netwerkgids. Het project Netwerkgids is opgezet is één van de vijf pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuners van het programma Volwaardig Leven voor gespecialiseerde cliëntondersteuning. Met dit programma wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gehandicaptenzorg meer passend en toekomstbestendig maken. Het gaat veelal om cliënten met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek, waarvoor al langere tijd (minstens 6 maanden) tevergeefs passende zorg voor is gezocht. Dit leidt vaak tot verslechtering, escalatie van gedrag, stress en wanhoop bij naasten. Een netwerkgids helpt deze mensen en hun naasten bij het vinden van oplossingen en de juiste zorg.

Minister Helder zag de meerwaarde van de pilots en heeft besloten om gespecialiseerde cliëntondersteuning voort te zetten. Hiermee wordt de ondersteuning die vanuit de pilots werd geboden aan mensen die te maken hebben met complexe (zorg)vragen en hun naasten geborgd.

Intensievere en langduriger ondersteuning

De netwerkgids heeft een specialisme in complexe problematiek, en kan intensievere en langdurigere ondersteuning bieden dan een reguliere cliëntondersteuner. Er wordt niet gekeken of een zorgvraag binnen de Wlz, Wmo of Jeugdzorg hoort. Er wordt juist domeinoverstijgend gewerkt en de ondersteuning is altijd op maat. De netwerkgids gaat in gesprek met zorgaanbieders en zoekt oplossingen voor knelpunten in zorg- en dienstverlening. Deze manier van werken zorgt voor een gevoel van steun bij alle betrokkenen en betere communicatie tussen cliënten en hun naasten, zorgaanbieders en instanties.

Lees hier meer over het project of bekijk deze documentaire over een netwerkgids-traject.

Deze korte portretten van Netwerkgidsen geven een mooi beeld: Mirjam, Daphne en Saskia.

Verder is er een folder voor cliënten en een voorlichtingsfolder voor professionals.

 

Scroll to top