MEE locatie in de buurt
2021 in beeld MEE AZ

Jaarbeeld 2021 | MEE Amstel en Zaan

Het jaar 2021 ligt alweer enige tijd achter ons, maar voor een terugblik is het nooit te laat!

Het jaarbeeld van MEE Amstel en Zaan, MEE Utrecht, Gooi & Vecht en  Mantelzorg & Meer geeft een overzichtelijk beeld van onze ondersteuning en activiteiten het afgelopen jaar.

We hopen je hiermee te informeren en wellicht ook te inspireren!

Scroll to top